MENU

20 KESALAHAN YANG SERING DILAKUKAN DALAM KAWASAN OPERASI

MAJLIS DAERAH TUMPAT

 

1. Menjalankan perniagaan tanpa lesen MDT atau lesen tamat tempoh

Undang-undang Kecil 2, Undang-undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian MDT 1990.

 

2. Menjalankan perniagaan melebihi waktu yang ditetapkan oleh MDT

Undang-undang Kecil 24, Undang-undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian MDT 1990.

 

3. Gagal mempamerkan atau mengemukakan lesen MDT

Seksyen 107(5), Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)/ Undang-undang Kecil 25(b), Undang-undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian MDT 1990.

 

4. Melanggar/gagal mematuhi syarat-syarat lesen MDT

Seksyen 107(2), Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171).

 

5. Lesen tamat tempoh

- Undang-undang Kecil 5, Undang-undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian MDT 1990.

 

6. Gagal menjelaskan cukai taksiran MDT

Seksyen 147(2), Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171).

 

7. Kacauganggu-kacauganggu hendaklah dihapuskan

Seksyen 80, Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171).

 

8. Kacauganggu-kacauganggu yang boleh diambil tindakan secara terus

Seksyen 81, Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171).

 

9. Menyebabkan halangan

- Seksyen 46, Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133).

 

10. Meletakkkan debu atas jalan-jalan, dsb.

Seksyen 47, Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133).

 

11. Notis mengenai bangunan baharu (binaan tanpa izin MDT)

Seksyen 70(1), Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133).

 

12. Kerja tanah tanpa kebenaran MDT

Seksyen 70A, Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133).

 

13. Iklan tanpa lesen MDT

- Undang-undang Kecil 5(1), Undang-undang Kecil Iklan MDT 1989.

 

14. Penjaja tanpa lesen MDT

- Undang-undang Kecil 3(1), Undang-undang Kecil Penjaja MDT 1989.

 

15. Menjaja di tempat larangan MDT dan menghalang lalulintas

- Undang-undang Kecil 8, Undang-undang Kecil Penjaja MDT 1989.

 

16. Halangan jalan

- Undang-undang Kecil 10, Undang-undang Kecil Mencegah Kekotoran MDT 1983.

 

17. Menjalankan perniagaan di pasar awam tanpa lesen dan tidak mengikut jenis lessen yang diperuntukkan oleh MDT

- Undang-undang Kecil 9(1), Undang-undang Kecil Pasar MDT 1998.

 

18. Halangan di pasar

- Undang-undang Kecil 26, Undang-undang Kecil Pasar MDT 1998.

 

19. Kemasukan kenderaan di tempat yang tidak dikhaskan untuk meletak kenderaan di pasar - Undang-undang Kecil 30, Undang-undang Kecil Pasar MDT 1998.

 

20.  Menyebabkan/membiar haiwan merayau-rayau/berada di tempat awam   

- Undang-undang Kecil 3 , Undang-undang Kecil Haiwan Merayau-rayau MDT 1983.

 

Untuk Keterangan Lanjut Sila Hubungi : 09-725 2224