MENU

AHLI MAJLIS 2018 | ZONING AHLI MAJLIS 2018 | JAWATAN KUASA KECIL 2018

 

                                                       

                                             PEMBENTUKAN JAWATANKUASA KECIL

                                                      MAJLIS DAERAH TUMPAT

                                              BAGI TEMPOH JULAI-DISEMBER  2018

 

Senarai keahlian Jawatankuasa Kecil MDT bagi tempoh Julai-Disember  2018  adalah seperti berikut :

 

  1. KETUA WHIP –  HAJI ROPEIN BIN HASAN

 

1)

 

JAWATANKUASA KEWANGAN DAN PENGURUSAN HARTA

 

 

 

 

Pengerusi

Yang DiPertua MDT

 

Timbalan Pengerusi

Hj. Ropein Bin Hasan

 

Setiausaha

Setiausaha MDT

 

Ahli

Wan Rosdi Bin Wan Ibrahim

Mohd Azizi Bin Alias

Mohd Hushaimi Bin Hussian

Shalah Huddin Bin Che Husin

Hj.Tengku Yusof Bin Tengku Ismail

Hj.Shaharuddin Bin Yaacob

Che Din Bin Mustapa

 

Urusetia

Bahagian Perbendaharaan / Bahagian Penilaian Dan Pengurusan Harta

 

 

2)

 

JAWATANKUASA KENAIKAN PANGKAT DAN TATATERTIB

 

 

 

 

Pengerusi

Hj.Ropein Bin Hasan

 

Timbalan Pengerusi

Wan Rosdi Bin Wan Ibrahim

 

Setiausaha

Setiausaha MDT

 

Ahli

Shalah Huddin Bin Che Husin

Penolong Pengarah (Perkhidmatan) Bahagian

Pengurusan Sumber Manusia, SUK

 

Urusetia

Bahagian Pentadbiran Dan Sumber Manusia

 

 

3)

 

PERKHIDMATAN, RAYUAN KENAIKAN PANGKAT DAN RAYUAN TATATERTIB

 

 

 

 

Pengerusi

Yang DiPertua MDT

 

Setiausaha

Setiausaha MDT

 

Ahli

Hj.Ropein Bin Hasan

Mohd Hushaimi Bin Hussian

Hj.Tengku Yusof Bin Tengku Ismail

 

Urusetia

Bahagian Pentadbiran Dan Sumber Manusia

 

 

 

4)

 

PEMBANGUNAN, PELABURAN DAN PROJEK-PROJEK KHAS

 

 

 

 

Pengerusi 

Yang Dipertua MDT

 

Timbalan Pengerusi 

Hj. Ropein bin Hasan

 

Setiausaha   

Setiausaha MDT

 

Ahli   

Wan Rosdi Bin Wan Ibrahim

Mohd Azizi Bin Alias

Mohd Hushaimi Bin Hussian

Shalah Huddin Bin Che Husin

Hj.Yusoh bin Osman

Che Din bin Mustapa

Dato’ Hj.Md Hilmi Bin Hj.Muhammad

Prof.Madya Dr.Mohamad Hadzri Bin Yaacob

Aziz Bin Mohd Zain

 

Ahli Bersekutu

Pengarah UPEN Negeri Kelantan

Pentadbir Tanah Tumpat

Pengurus Besar Kelantan Invest Bhd

 

Urusetia

Bahagian Pembangunan Dan Kejuruteraan

 

 

 

5)

 

JAWATANKUASA TENDER DAN SEBUTHARGA

 

 

 

 

Pengerusi

Yang DiPertua MDT

 

Timbalan Pengerusi

Hj.Ropein bin Hasan

 

Setiausaha

Setiausaha MDT

 

Ahli

Wan Rosdi bin Wan Ibrahim

Mohd Azizi bin Alias

 

Urusetia

Bahagian Pembangunan danKejuruteraan

 

 

6)

 

PERANCANGAN DAN BANGUNAN

 

 

 

Pengerusi

 

Yang Dipertua MDT

 

 

Timbalan Pengerusi

Hj. Ropein bin Hasan

 

 

Setiausaha

Ahli

Setiausaha MDT

Wan Rosdi Bin Wan Ibrahim

 

 

 

Shalah Huddin Bin Che Husin

Aziz bin Mohd Zain

Mohd Azizi bin Alias

Nik Sin bin Nik Lah

Che Din bin Mustapa

Mohd Nazri Bin Abdullah

Raziah binti Zainal Karip

Anuar Bin Seman

Abdul Hamid Bin Jusoh

Hj.Ibrahim Bin Din

 

 

Ahli Bersekutu

Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kelantan

Pengarah Jabatan Perancang Bandar dan Desa

Negeri  Kelantan (PLANMalaysia)

Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Kelantan

Pentadbir Tanah JajahanTumpat

Jurutera Jajahan JKR Tumpat

Jurutera Jajahan JPS Tumpat

Pegawai Bomba dan Penyelamat Tumpat

Pegawai Kesihatan Daerah Tumpat

Pengurus TNB Tumpat

Ketua Operasi Jajahan AKSB Tumpat

Pengurus Majaari Services Sdn Bhd

 

 

Urusetia

Bahagian Perancangan Pembangunan

 

 

 

7)

 

JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC)

 

 

 

 

Pengerusi  

Yang Dipertua MDT

 

Timbalan Pengerusi

Setiausaha MDT

 

Setiausaha   

Ketua Bahagian Pusat Setempat

 

Ahli  

 

 

 

Hj.Ropein bin Hasan

Wan Rosdi bin Wan Ibrahim

Hj.Tengku Yusof bin  Tengku Ismail

Che Din bin Mustapa

Shalah Huddin Bin Che Husin

 

Ahli Bersekutu

 

 

 

Ketua Bahagian Perancangan Pembangunan MDT

Ketua Bahagian Perundangan MDT

Ketua Bahagian Pembangunan dan Kejuruteraan  MDT

Ketua Bahagian Pelesenan, Kesihatan Awam, Kebersihan

& Keindahan MDT

Ketua Bahagian Penguatkuasaan  MDT

 

Mewakili Jabatan

Teknikal Jajahan

Dan Negeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kelantan

Pengarah Jabatan Perancang Bandar dan Desa (PLANMalaysia) Negeri Kelantan

Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kelantan

Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Kelantan

Pengarah Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia Kelantan

Pengarah Jabatan Penerbangan Awam Malaysia (DCA)

Negeri Kelantan

Pentadbir Tanah Tumpat

Jurutera Jajahan JKR Tumpat

Jurutera Jajahan JPS Tumpat

Pegawai Kesihatan Daerah Tumpat

Pengurus  TNB Tumpat

Ketua Operasi  Jajahan AKSB Tumpat

Pegawai VeterinarTumpat

Pengurus Majaari Services Sdn Bhd

 

Urusetia

Bahagian Pusat Setempat (OSC)

 

 

8)

 

PERLESENAN, PERNIAGAAN KECIL DAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

 

 

 

 

Pengerusi

Shalah Huddin Bin Che Husin

 

Timbalan Pengerusi

Che Din Mustapa

 

Setiausaha

Setiausaha MDT

 

Ahli

Wan Rosdi bin Wan Ibrahim

Mohd Azizi bin Alias

Abdul Hamid bin Jusoh

Hj.Tengku Yusof bin Tengku Ismail        

Raziah binti Zainal Karip

Mohd Nazri Bin Abdullah

Hj.Ibrahim Bin Din

Hj.Yusoh Bin Osman

Anuar Bin Seman

Rahimah Binti Yusof

 

Ahli Koop

Pengarah Pelesenan MPKB-BRI

Ketua Polis Daerah Tumpat

Ketua Imigresen Pengkalan Kubor

Ketua Kastam  Pengkalan Kubor

Pegawai Kesihatan Daerah Tumpat

Pegawai Veterinar Tumpat

Pegawai MARA Daerah Tumpat

 

Urusetia

Bahagian Pelesenan, Kesihatan Awam, Kebersihan Dan Keindahan

 

 

9)

 

KEBERSIHAN, KEINDAHAN BANDAR DAN ALAM SEKITAR

 

 

 

 

Pengerusi

Che Din Bin Mustapa

 

Timbalan Pengerusi

Wan Mohd Yusof bin Wan Taib

 

Setiausaha

Setiausaha MDT

 

Ahli

Mohd Hushaimi bin Hussian

Hishammudin bin Mustapha

Anuar bin Seman

Hj.Ibrahim bin Din

Nik Sin Bin Nik Lah

Nik Mohd Bin Nik Dir

Mohd Nazri Bin Abdullah

Prof.Madya Dr.Mohamad Hadzri Bin Yaacob

Dato’ Hj.Md Hilmi Bin Hj.Muhammad

Abdul Hamid Bin Jusoh

 

Ahli Koop

Jurutera Jajahan JPS Tumpat

Jurutera Jajahan JKR Tumpat

Pengurus TNB Tumpat

Ketua Operasi Jajahan AKSB Tumpat

Pegawai Kesihatan Daerah Tumpat

 

Urusetia

Bahagian Pelesenan, Kesihatan Awam, Kebersihan Dan Keindahan

 

 

10)

 

JAWATANKUASA TUNGGAKAN DAN RAYUAN CUKAI TAKSIRAN

 

   

 

Pengerusi  

Wan Rosdi bin Wan Ibrahim

 

Timbalan Pengerusi

Nik Sin bin Nik Lah

 

Setiausaha   

Setiausaha MDT

 

Ahli  

Aziz bin Mohd Zain

Rahimah Binti Yusof

 

 

Hj.Shaharudin bin Yacob

 

 

Wan Mohd Yusof bin  Wan Taib

Mohd Hushaimi Bin Hussian

 

 

Nik Mohd Bin Nik Dir

Hishammudin Bin Mustapha

Anuar Bin Seman

Hj.Yusoh  Bin Osman

Prof.Madya Dr.Mohamad Hadzri Bin Yaacob

 

Urusetia

Bahagian Penilaian Dan Pengurusan Harta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11)

 

UNDANG-UNDANG, PENGUATKUASAAN DAN LALULINTAS

 

 

 

 

Pengerusi

Hj.Tengku Yusof Tengku Ismail

 

Timbalan Pengerusi

Hj.Yusoh Bin Osman

 

Setiausaha

Setiausaha MDT

 

Ahli

Hishammudin Bin Mustapha

Wan Mohd Yusof bin Wan Taib

Nik Mohd Bin Nik Dir

Hj.Ibrahim bin Din

Rahimah Binti Yusof

Prof.Madya Dr.Mohamad Hadzri Bin Yaacob

Anuar Bin Seman

Nik Sin Bin Nik Lah

Abdul Hamid Bin Jusoh

 

Ahli Bersekutu

Penasihat Undang-undang Negeri Kelantan

Pengarah Jabatan Undang-undang MPKB-BRI

Ketua Polis Daerah Tumpat (BahagianTrafik)

Jurutera Jajahan JKR Tumpat

Pegawai Agama Jajahan Tumpat

Pengurus KTMB Tumpat

Pengurus TNB Tumpat

Ketua Operasi Jajahan AKSB Tumpat

 

Urusetia

Bahagian Penguatkuasaan /  Bahagian Perundangan

 

 

12)

 

JAWATANKUASA PENERANGAN, PERPADUAN DAN PELANCONGAN

 

   

 

Pengerusi 

Hj.Shaharuddin Bin Yaacob  

 

Timbalan Pengerusi 

Hishammudin bin Mustapha

  Setiausaha  Setiausaha MDT

 

Ahli   

Wan Mohd Yusof  bin Wan Taib

Raziah Binti Zainal Karip

Mohd Hushaimi Bin Hussian

Nik Sin bin Nik Lah

Dato’ Hj.Md Hilmi Bin Hj.Muhammad

Hj.Yusoh Bin Osman

Prof.Madya Dr.Mohamad Hadzri Bin Yaacob

Mohd Nazri Bin Abdullah

Aziz Bin Mohd Zain

Rahimah Binti Yusof

 

Ahli Bersekutu

Pengarah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

Malaysia (Tourism) Negeri Kelantan

Pen.Pengarah UPEN Negeri Kelantan (Pelancongan)

Ketua Penolong Setiausaha (Pelancongan)

Pengarah Urusetia Penerangan Kerajaan Kelantan

 

Urusetia

Bahagian Pentadbiran Dan Sumber Manusia/

Unit Pembangunan Islam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13)

 

JAWATANKUASA KAWASAN BEBAS CUKAI PENGKALAN KUBOR

 

   

 

Pengerusi 

Mohd Azizi Bin Alias

 

Timbalan Pengerusi 

Aziz bin Mohd Zain

 

Ahli   

Hishammudin Bin Mustapha

Hj.Shaharudin bin Yaacob

 

 

Hj.Ibrahim bin Din

Hj.Tengku Yusof Bin Tengku Ismail

Raziah binti Zainal Karip

Mohd Nazri Bin Abdullah

 

 

Nik Mohd Bin Nik Dir

Dato’ Hj.Md Hilmi Bin Hj.Muhammad

Prof.Madya Dr.Mohamad Hadzri Yaacob

Anuar Bin Seman

 

Ahli Bersekutu

Ketua Kastam Pengkalan Kubor

 

 

Ketua Imigresen Pengkalan Kubor

 

 

Pegawai MARA Daerah Tumpat

 

 

Pengerusi Persatuan Peniaga KBC Pengkalan Kubor

 

 

Pengerusi Kelab Usahawan  KBC  Pengkalan Kubor

 

Urusetia

Bahagian Pentadbiran Dan Sumber Manusia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14)

 

JAWATANKUASA PEMBUKA TENDER DAN SEBUT HARGA

 

   

 

Pengerusi 

Setiausaha MDT

 

Ahli

Abdul Hamid bin Jusoh

 

 

Wan Mohd Yusof Bin Wan Taib

 

Urusetia

Bahagian Pentadbiran Dan Sumber Manusia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15)

 

PEMBANGUNAN ISLAM, BELIA DAN KEBAJIKAN

 

 

 

 

Pengerusi

Mohd Hushaimi bin Hussian

 

Timbalan Pengerusi

Mohd Nazri Bin Abdullah

 

Setiausaha

Setiausaha MDT

 

Ahli

Rahimah Binti Yusof

Nik Mohd Bin Nik Dir

Mohd Azizi Bin Alias

Nik Sin bin Nik Lah

Abd Hamid bin Jusoh

Hj.Shaharuddin Bin Yaacob

Raziah binti Zainal Karip

Wan Mohd Yusoff Bin Wan Taib

Dato’ Hj.Md Hilmi Bin Hj.Muhammad

Hj.Yusoh Bin Osman

 

Ahli Bersekutu

Pengarah Urusetia Pembangunan Belia, Sukan dan NGO Negeri Kelantan

Pengarah Jabatan Pembangunan Islam MPKB-BRI

Pegawai Agama JajahanTumpat

Pegawai Belia Jajahan Tumpat

Pegawai Agensi Anti Dadah Kebangsaan Tumpat

Pegawai Kebajikan Masyarakat Jajahan Tumpat

Pengelola Halaqat Tumpat

Imam Masjid Bandar Tumpat

 

Urusetia

Bahagian Pentadbiran Dan Sumber Manusia /

Unit Pembangunan Islam