MENU

AHLI MAJLIS 2018 | ZONING AHLI MAJLIS 2018 | JAWATAN KUASA KECIL 2018

 

A) KETUA WHIP – USTAZ HAJI ROPEIN B. HASAN

1)  JAWATANKUASA KEWANGAN DAN PENGURUSAN HARTA

Pengerusi 

Yang DiPertua

Timbalan Pengerusi

 

Setiausaha

Haji Ropein Hasan

 

Setiausaha MDT

Ahlii

Hj. Mohd Adanan bin Hassan

Wan Rosdi bin Wan Ibrahim

Hj. Tengku Yusof bin Tengku Ismail

Hj.Yusoh  bin Osman

Mohd Hushaimi bin Hussian

Hishamudin bin Mustapha

Urusetia

Bahagian Perbendaharaan

 

 

2) JAWATANKUASA KENAIKAN PANGKAT DAN TATATERTIB

Pengerusi 

Haji Ropein Hasan

Timbalan Pengerusi

Haji Wan Roslan bin Wan Hamat

Setiausaha

Setiausaha MDT

Ahli

Hj Tengku  Yusof  Tengku Ismail

 

Ketua Penolong SU (Perkhidmatan)

Urusetia

Bahagian Pentadbiran Dan Sumber Manusia

 

3)  PERKHIDMATAN, RAYUAN KENAIKAN PANGKAT DAN RAYUAN TATATERTIB

Pengerusi 

Yang Dipertua

Setiausaha

Setiausaha MDT

Ahli 

Hj Mohd Adanan Hassan

 

Wan Rosdi Wan Ibrahim

Urusetia 

Bahagian Pentadbiran Dan Sumber Manusia

 

4) JAWATANKUASA TENDER DAN SEBUTHARGA

Pengerusi 

Yang DiPertua MDT

Timbalan Pengerusi 

Hj. Ropein Hassan

Setiausaha   

Setiausaha MDT

Ahli   

Wan Rosdi bin Wan Ibrahim

 

Mohd Azizi Alias

Urusetia

Bahagian Pembangunan dan Kejuruteraan

 

5)  PERLESENAN, PERNIAGAAN KECIL DAN PEMBANGUNAN  USAHAWAN

Pengerusi 

Hj. Ropein bin Hasan

Timbalan Pengerusi 

Che Din bin Mustapa

Setiausaha   

Setiausaha MDT

Ahli   

Mohd Hushaimi Hussian

  Wan Rosdi bin Wan Ibrahim 
  Mohd Azizi Alias
  Abdul  Hamid bin Jusoh
  Hj Tengku Yusof bin Tengku Ismail

 

Tn Hj Ibrahim bin Din

 

Raziah binti Karip

Ahli Koop

Pengarah Pelesenan MPKB BRI

 

Ketua Polis Daerah Tumpat

  Ketua Imigresen Pengkalan Kubor

 

Pegawai Kesihatan Jajahan Tumpat

 

Pegawai Agama Jajahan Tumpat

 

Pegawai Veterinar Tumpat

 

Pegawai MARA Daerah Tumpat

Urusetia   

Bahagian Pelesenan,Kesihatan Awam,Kebersihan Dan Keindahan

 

6) KEBERSIHAN, KEINDAHAN BANDAR DAN  ALAM SEKITAR

Pengerusi 

Hj Yusoh bin Osman

Timbalan Pengerusi

Haji Shaharudin  b Yaacob

Setiausaha

Setiausaha MDT

Ahli 

Mohd Hushaimi bin Hussian

 

Hisahamuddin bin Mustapha

 

Wan Mohd Yusof bin Wan Taib

 

Mazalina binti Ibrahim

 

Su Rat a/l Chau Lan

 

Loke Kuan Seong

 

Kamariah binti Ibrahim
  Aziz bin Mohd Zain

Ahli Koop

Jurutera Jajahan JPS Tumpat

 

Jurutera Jajahan JKR Tumpat

 

Pengurus  TNB Tumpat

 

Ketua Operasi Jajahan AKSB Tumpat

 

Pegawai Kesihatan Daerah Tumpat

Urusetia

Bahagian Pelesenan,KesihatanAwam,Kebersihan Dan Keindahan

 

7)  PEMBANGUNAN  ISLAM, BELIA DAN  KEBAJIKAN

Pengerusi 

Mohd Hushaimi bin Hussian

Timbalan Pengerusi 

Ilvira binti Mohd Dusuki

Setiausaha Setiausaha MDT
Ahli

Haji Mohd Adanan Hasan

 

Mohd Azizi Alias

 

Hishamuddin bin Mustapha

 

Nik Sin bin Nik Lah

 

Abd Hamid bin Jusoh

 

Mazalina binti Ibrahim

 

Raziah binti Zainal Karip

Ahli Bersekutu

Pengarah Jabatan Pembangunan Islam MPKB-BRI

 

Pengarah Urusetia Pembangunan Insan,Belia & Sukan Negeri Kelantan

  Pengarah Urusetia Pembangunan Wanita, Keluarga dan Kebajikan Negeri Kelantan

 

Pegawai Agama Jajahan Tumpat

 

Pegawai Belia Jajahan Tumpat

 

Pegawai Agensi Anti Dadah Kebangsaan Tumpat

 

Pegawai Kebajikan Masyarakat Jajahan Tumpat

 

Pengelola Halaqat Tumpat

 

Imam Masjid Bandar Tumpat

Urusetia

Bahagian Pentadbiran Dan Sumber Manusia/Unit Pembangunan Islam

 

8)  UNDANG-UNDANG, PENGUATKUASAAN DAN LALULINTAS

Pengerusi  

Hj Tengku Yusof bin Tengku Ismail

Timbalan Pengerusi

Hj Yusoh bin Osman

Setiausaha   

Setiausaha MDT

Ahli  

Mohd Azizi b Alias

 

Wan Mohd Yusof bin Wan Taib

 

Saharun bin Ibrahim

 

Hj Ibrahim bin Din 

 

Ilvira binti Mohd Dasuki

 

Mazalina binti Ibrahim

 

Su Rat a/l Chau Lan

Ahli Bersekutu

Pengarah Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat Negeri Kelantan (SPAD)

  Penasihat Undang-undang Kerajaan Kelantan

 

Pengarah Jabatan Undang-Undang MPKB_BRI

 

Ketua Polis Tumpat (BahagianTrafik)

 

Jurutera Jajahan JKR Tumpat

Urusetia

Bahagian Penguatkuasaan Dan Bahagian Perundangan

 

9)  PERANCANGAN, INFRASTRUKTUR DAN BANGUNAN

Pengerusi 

Yang Dipertua  Majlis

Timbalan Pengerusi 

Hj.Ropein Hassan

Setiausaha   

Setiausaha MDT

Ahli   

Hj Wan Roslan bin Wan Hamat

 

Aziz bin Mohd Zain

 

Mohd Azizi b Alias

 

Nik Sin bin Nik Lah

 

Che Din bin Mustapa

 

Ilvira binti Mohd Dusuki

 

Raziah binti Zainal karip

Ahli Bersekutu

Pengarah Jabatan Perancang Bandar dan Desa Neg. Kelantan (PLANMalaysia)

 

Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Kelantan

 

Pentadbir Tanah Jajahan Tumpat

 

Jurutera Jajahan JKR Tumpat

 

Jurutera Jajahan JPS Tumpat

 

Pegawai Bomba dan Penyelamat Tumpat

 

Pegawai Kesihatan Daerah Tumpat

 

Pengurus TNB Tumpat

 

Pengurus Jajahan AKSB Tumpat

 

Pengurus Majaari Services Sdn Bhd

Urusetia

Bahagian Perancangan Pembangunan

 

 

10) PEMBANGUNAN, PELABURAN DAN PROJEK-PROJEK KHAS

Pengerusi 

Yang Dipertua MDT

Timbalan Pengerusi 

Hj. Ropein Hassan

Setiausaha   

Setiausaha MDT

Ahli   

Hj Wan Roslan bin Wan Hamat

 

Hj Mohd Adanan Hassan

 

Aziz bin Mohd Zain

 

Hj Yusoh bin Osman

 

Wan Rosdi bin Wan Ibrahim

 

Mohd Azizi Alias

 

Che Din bin Mustapha

Ahli  Bersekutu 

Pengarah UPEN Kelantan

 

Pentadbir Tanah Tumpat

  Pengurus Besar Kelantan Invest Bhd

Urusetia

Bahagian Pembangunan Dan Kejuruteraan

 

 

11) JAWATANKUASA PENERANGAN, PERPADUAN DAN PELANCONGAN

Pengerusi 

Hishamuddin bin Mustapha

Timbalan Pengerusi 

Mohd Azizi bin Alias

Setiausaha   

Setiausaha MDT

Ahli   

Wan Mohd Yusof  bin Wan Taib

 

Ilvira binti Mohd Dasuki

 

Loke Kuan Seong

 

Nik Sin bin Nik Lah

 

Su Rat a/l Chau Lan

 

Kamariah binti Ibrahim

 

Abd Rani bin Jusoh

 

Abd Hamid bin Jusoh

Ahli Bersekutu 

Pen Pengarah UPEN Kelantan (Pelancongan)

 

Pengarah Urusetia Penerangan Kerajaan Kelantan

 

Ketua Penolong Setiausaha (Pelancongan)

 

Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia (Tourism) Kelantan

Urusetia   

Bahagian Pentadbiran Dan Sumber Manusia/Unit Pembangunan Islam

 

12) JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC)

Pengerusi  

Yang Dipertua MDT

Timbalan Pengerusi

Setiausaha MDT

Setiausaha   

Ketua Bahagian Pusat Setempat

Ahli  

Hj Ropein bin Hasan

 

Wan Rosdi Bin Wan Ibrahim

 

Hj Tengku Yusof bin Tengku Ismail

 

Che Din bin Mustapha

Ahli Bersekutu

Ketua Bahagian Perancangan Pembangunan  MDT

 

Ketua Bahagian Perundangan MDT

 

Ketua Bahagian Pembangunan dan Kejuruteraan MDT

 

Ketua Bahagian Pelesenan, Kesihatan Awam, Kebersihan & Keindahan MDT

 

Ketua Bahagian Penguatkuasaan MDT

Mewakili Jabatan Teknikal Jajahan Dan Negeri 

Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kelantan

 

Pengarah Jabatan Perancang Bandar Dan Desa (PLANMalaysia) Negeri Kelantan

  Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kelantan
  Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Kelantan
  Pengarah Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia Kelantan
  Pengarah Jabatan Penerbangan Awam Malaysia (DCA) Negeri Kelantan
 

Pentadbir Tanah Tumpat

 

Jurutera Jajahan JKR Tumpat

 

Jurutera Jajahan JPS Tumpat

 

Pegawai Kesihatan Tumpat

 

Pengurus  TNB Tumpat

 

Pengurus Jajahan AKSB  Tumpat

 

Pegawai Veterinar Tumpat

 

Pengurus Majaari Services Sdn Bhd

Urusetia

Bahagian Pusat setempat (OSC)

 

13)  JAWATANKUASA TUNGGAKAN DAN RAYUAN CUKAI TAKSIRAN

Pengerusi  

Wan Rosdi Wan Ibrahim

Timbalan Pengerusi

Nik Sin b Nik Lah

Setiausaha   

Setiausaha MDT

Ahli  

Aziz Mohd Zain

 

Mohd Azizi Alias

 

Hj. Shaharudin bin Yacob

 

Wan Mohd Yusof bin Wan Taib

 

Mazalina binti Ibrahim

 

Loke Kuan Seong

 

Abd Rani bin Jusoh

Urusetia

Bahagian Penilaian Dan Pengurusan Harta

 

 14) JAWATANKUASA PEMBUKA TENDER DAN SEBUT HARGA

Pengerusi 

Setiausaha MDT

Timbalan Pengerusi 

Abdul Hamid bin Jusoh

Setiausaha   

Hj Ibrahim bin Din

Urusetia

Bahagian Pentadbiran dan Sumber Manusia

 

15) JAWATANKUASA KAWASAN BEBAS CUKAI PENGKALAN KUBOR

Pengerusi 

Haji Mohd Adanan bin Hassan

Timbalan Pengerusi 

Aziz bin Mohd Zain

Ahli   

Hj Wan Roslan Wan Hamat

 

Hj Shaharudin bin Yaacob

 

Hj Ibrahim bin Din

 

Mazalina binti Ibrahim

 

Raziah binti Zainal Karip

 

Abd Rani bin Jusoh 

 

Loke Kuan Seong 

 

Saharun bin Ibrahim

Ahli Bersekutu

Ketua Kastam Pengkalan Kubor

 

Ketua Imigresen Pengkalan Kubor

 

Pegawai MARA Daerah Tumpat

 

Pengerusi Persatuan Peniaga KBC Pengkalan Kubor

 

Kelab  Usahawan  KBC

Urusetia

Bahagian Pentadbiran Dan Sumber Manusia