MENU

Direktori Pejabat Majlis Daerah Tumpat

 

BIL

 

NAMA/UNIT

 

TEL

1.

Setiausaha MDT

725 2221

2.

CC / PA

725 2226

3.

Pembantu Teknik Kanan

725 2225

4.

Pen. Peg. Kesihatan & Persekitaran Kanan

725 2223

5.

Pen.Akauntan

725 2227

6.

Pen. Peg. Penilaian

725 2220

7.

Pen. Peg. Perancang Bandar

725 2233

8.

Pen. Peg.Undang-undang

725 2228

9.

Pentadbiran AM

725 2332

 10.

Pembangunan/
Kebersihan/Lesen
/Penilaian AM

725 2239

11.

Kewangan AM

725 2229

12.

Penguatkuasa AM

725 2923

13.

OSC ( One Stop Centre )

725 2234

14.

OPERATOR

725 2224

15.

Pen. Peg. Kesihatan & Persekitaran

725 3231

16.

Pegawai  OSC

725 2240

17.

No. FAX Pejabat

725 6919

18.

Pejabat Urusetia Kaw. Bebas Cukai

7211825

19.

Pejabat Urusetia Pantai Sri Tujuh

7211753