MENU

Pengurusan Sisa-Sisa Pepejal : -

 • Menerima permohonan dan mengenalpasti kawasan.
 • Kutipan.
 • Pelupusan.

Kawalan Bangunan :-

 • Penerimaan Pelan Bangunan dan Kelulusan Pelan Bangunan.
 • Proses kelulusan permit kerja sementara / permulaan awal.
 • Proses Pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki.

Penilaian Dan Pengkadaran

 • Ukur Periksa Pegangan Berkadar.
 • Notis Pindaan Senarai Nilaian.
 • Mencetak Bil Cukai Taksiran.

Perlesenan

 • Menerima Permohonan Lesen
 • Pemeriksaan Premis
 • Pengeluaran Sijil Lesen
 • Pembaharuan Lesen