MENU
  • Memastikan perkhidmatan bandar yang terbaik dan menyediakan kemudahan awam di seluruh kawasan majlis.
  • Mewujudkan perancangan strategik untuk membangunkan bandar, mengurangkan masalah lalulintas dan pencemaran alam sekitar.
  • Mewujudkan Bandar yang bersih dan indah.
  • Mempertingkatkan kemudahan awam dan menggalakkan sektor pelancongan dan kebudayaan sejajar dengan dasar kerajaan dan aspirasi rakyat.
  • Mempertingkatkan tempat-tempat bersejarah untuk menjadikan daya tarikan pelancong.
  • Mewujudkan perkhidmatan yang efisen dan efektif melalui pemodenan sistem pentadbiran majlis selaras dengan pembangunan ICT.
  • Meningkatkan kawalan penyeliaan pengeluaran lesen perniagaan, Permit,Kelulusan pelan-pelan bangunan dan Projek-projek pembangunan.
  • Memastikan sistem Kewangan Majlis Efektif dan mempunyai Akauntabiliti.
  • Mempertingkatkan Program-program pembangunan kemanusian kepada Kakitangan¬†dan penduduk Majlis.