MENU

 

Borang Aduan   Borang Aduan ( 127 kb)
Borang Lesen   Borang Lesen ( 86.1 kb)
Borang Lesen Premis   Borang Lesen Premis (1.15 mb)
Borang Sepanduk   Borang Sepanduk ( 133 kb)
Borang Permohonan Gerai   Borang Permohonan Gerai (87.3 kb)
Borang Permohonan Premis Sewa    Borang Permohonan Premis Sewa (278kb)
Borang Permohonan Sewa Padang Bola   Borang Permohonan Sewa Padang Bola (277kb)
Borang A KPPA 2010 (Kebenaran Merancang) Borang A KPPA 2010 (Kebenaran Merancang) (45.5KB)
Lampiran A Borang Penilaian Tanah Caj Pemajuan Lampiran A Borang Penilaian Tanah Caj Pemajuan (47.5KB)
Senarai Semak Dokumen Permohonan KM Perihal Tanah 2012 Senarai Semak Dokumen Permohonan KM Perihal Tanah 2012 (304KB)
Borang Sewa Kemudahan   Borang Sewa Kemudahan (65 kb)
Borang Perakuan Kerja Tanah   Borang Perakuan Kerja Tanah (96 kb)
Borang B  Borang B (60 kb)
Kebenaran Membina Rumah Bersebelahan Lot Surat Akuan Sumpah MDT Kebenaran Lot Sebelah 2018 (42 kb)