MENU


MAKLUMAT TABURAN PENDUDUK

 

Maklumat Taburan Penduduk Mengikut Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan dan Mukim, 2010 bagi Negeri Kelantan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan. Ianya mengandungi data seperti taburan penduduk mengikut kumpulan etnik, kumpulan umur dan jantina serta jumlah isi rumah dan tempat kediaman pada peringkat kawasan pihak berkuasa tempatan, mukim dan daerah pentadbiran. Sila klik pautan berikut untuk mendapatkan maklumat tersebut:

Nota : Maklumat lanjut boleh  di dapati di laman sesawang Jabatan Perangkaan Malaysia .