MENU
 • Undang-undang Kecil Iklan 1989
 • Undang-undang Kecil Pelesenan Anjing 1989
 • Undang-undang Kecil Taman 1989
 • Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan 1989
 • Undang-undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah 1989
 • Undang-undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut 1989
 • Undang-undang Kecil Penjaja 1989
 • Undang-undang Kecil Vandalisme 1999
 • Undang-undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta 1999
 • Undang-undang Kecil Pelesenan Establishment
 • Undang-undang Kecil Makanan 1999
 • Undang-undang Kecil Mencegah Kekotoran 1983
 • Undang-undang Kecil Kerja Tanah 1998
 • Undang-undang Kecil Pengendali Makanan 1990
 • Undang-undang Kecil Pelesenan Tred Perniagaan dan Perindustrian 1990
 • Undang-undang Kecil Pasar 1998
 • Undang-undang Kecil Jetski dan Water Scooter 1999
 • Undang-undang Kecil Kerja Dobi 1999
 • Undang-undang Kecil Pelesenan Haiwan
 • Undang-undang Kecil Setor Kayu dan Kerja-kerja Kayu 1998
 • Kaedah-kaedah Pegawai (Kelakuan dan Tatatertib MDT 1990)