MENU

Fungsi Bahagian Penilaian Dan Pengurusan Harta

  • Bertanggungjawab Terhadap Kelicinan Pengurusan Di Bahagian Penilaian Dan Perkhidmatan Harta
  • Urusan Surat Menyurat Penilaian Dan Perkhidmatan Harta
  • Urusetia Bagi Mesyuarat Rayuan Cukai Taksiran Bagi Majlis Daerah Tumpat
  • Menilai Semua Pegangan Harta Didalam Kawasan Lama Dan Baru Majlis
  • Mengenalpasti Mana-Mana Pegangan Lama Dan Baru Yang Belum Dinilai
  • Mengimplementasi Senarai Caruman Bantu Kadar Premis-Premis Kerajaan Persekutuan / Negeri
  • Urusan Harta Milik Majlis
  • Mengawasi Pembinaan Bangunan Dalam Kawasan Majlis Bagi Maksud Kadaran
  • Mempastikan Bil-Bil Taksiran Dikeluar Dan Diterima Oleh Pemilik-Pemilik Premis Dalam Masa Yang Dijadualkan Iaitu Tempoh Pertama Jan - Jun Dan Julai - Disember
  • Menyelidik Dan Menganalisis Butir-Butir Mengenai Harta Tanah Bagi Tujuan Menyediakan Laporan Penilaian