MENU

Bahagian  Perlesenan, Kesihatan Awam &  Kebersihan

  • Mengendali Dan Mengurus Perkara-Perkara Berkaitan Dengan Kesihatan Awam Seperti Mempastikan Pengendali Makanan Perlu Mendapatkan Suntikan Kesihatan Sebelum Memohon Lesen, Membuat Pemantauan Kes-Kes Penyakit Berjangkit Serta Mengawal Wabak Denggi Dari Merebak Dengan Mengadakan Semburan Ulv Secara Berkala Didalam Kawasan Majlis

  • Mengendali, Mengurus Serta Melupuskan Sisa-Sisa Pepejal Didalam Kawasan Majlis Serta Mempastikan Tapak Pelupusan Sampah Mematuhi Standard Yang Ditetapkan Oleh Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

  • Menyelia Kerja-Kerja Pembersihan Yang Dilakukan Oleh Penender Yang Memperolehi Kontrak Pembersihan Dari Pihak Majlis Serta Memperakukan Kerja-Kerja Yang Dibuat Menepati Piawaian Yang Ditetapkan

  • Mengendali Dan Mengurus Pembersihan Longkang, Parit Serta Pemotongan Rumput Secara Berkala Khususnya Di Kawasan-Kawasan Perumahan Dan Padang-Padang Permainan

  • Mengurus Dan Menyelia Tahap Kebersihan Tandas-Tandas Awam Didalam Kawasan Majlis Supaya Sentiasa Didalam Keadaan Bersih Dan Boleh Digunakan

  • Menanam, Mengendali Dan Mengurus Pokok-Pokok Teduhan, Pokok-Pokok Hiasan Dan Lanskap Didalam Kawasan Majlis.
  • Mengendali, Memproses Dan Mengeluarkan Lesen Premis Perniagaan, Penjaja, Pemasangan Sepanduk Dan Kain Rentang Serta Papantanda Didalam Kawasan Majlis