MENU

Fungsi Bahagian Teknologi Maklumat

 • Menyelaras / Menyelenggara pembangunan sistem maklumat dan peralatan ICT Majlis Daerah Tumpat
  • Memastikan semua peralatan dan sistem dapat digunakan dengan sepenuhnya.
  • Memantau penggunaan peralatan dan sistem
 • Menganalisis,membangun,mengimplimentasi dan menyelenggara sistem maklumat Majlis Daerah Tumpat.
  • ePBT
  • MyID
  • Portal Dan Laman Web
  • E-Mail
  • E-Aduan
  • Sistem Perakaunan,Pelesenan,Kompaun,Hasil,Kutipan Pelbagai dan Penilaian
  • Dan Lain-lain Sistem.
 • Menyediakan dan Menyelenggara kerosakan perkakasan dan kelengkapan ICT
  • Membuat laporan setiap kerosakan yang berlaku
  • Memeriksa tahap kerosakan
  • Membuat baik pulih kerosakan
 • Menyelenggara perkakasan Rangkaian(Networking)
  • Memastikan peralatan dalam keadaan baik
  • Server,switch,router dan lain-lain
  • Memastikan setiap rangkaian dapat membuat perhubungan.
 • Menyediakan kemudahan peralatan ICT
 • Latihan dan Pembudayaan ICT